Koloseum

KOLOSEUM

Sve veća posjećenost Grada Sunca dala nam je podstrek da izgradimo Koloseum. Namijenjen za održavanje kulturnih manifestacija, koncerata i konferencija. Ovaj impresivan objekat  dizajniran  je moderno, funkcionalno i u skladu sa namjenom. Otvaranje objekta planirano je krajem 2021. godine.

GALERIJA