Turistički kompleks Grad Sunca - domaćin 150 Međunarodnog skupa ginekologa i opstetičara iz Republike Srpske , Federacije BIH , Srbije i Crne Gore

Kongresni centar Koloseum 


Na 150 međunarodnom skupu ginekologa i opstetičara poda nazivom „Antenatalna zaštita“ predavači su iz Banjaluke, Doboja, Mostara, Tuzle, Beograda, Novog Sada, Splita, Ljubljane i Beča.


Predsjednik Udruženja ginekologa i opstetričara Republike Srpske Vesna Ećim Zlojutro rekla je da u Srpskoj postoje odlični stručnjaci kojima je potrebno obezbijediti dobre uslove, navodeći da su ovakvi simpozijumi važni za svaku struku, naročito za medicinsku.


Ispred Agencije UN za seksualno i reproduktivno zdravlje učesnicima simpozijuma  obratio se Džon Mosoti, koji je istakao da ova agencija podržava unapređenje kapaciteta zdravstvenih profesionalaca i profesionalaca u ministarstvima zdravstva kako bi pružali kvalitetne zdravstvene usluge.