Simpozijum medicinskih sestara, tehničara i babica održan u hotelu SL Industry

Hotel SL Industry bio je domaćin devetnaestog simpozijuma medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić otvorio je simpozijum, zahvalio se svim prisutnim i istakao da je pandemija virus korona pokazala da su medicinski radnici važan oslonac zdravstvenog sistema Republike Srpske.
 
Predsjednik Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske Živana Vuković Kostić istakla je da ovo udruženje postoji već dvadeset tri godine i da se u prvom redu bavi edukacijom medicinskog zdravstvenog kadra, te da je riječ o asocijaciji čiji su članovi i prepoznati i priznati u regionu i svijetu.