Kongresna sala Koloseum, Grad Sunca, Fondacija Agora

BOLD BOOST + program razvoja projektnih vještina odabrao je da mlade preduzetnike Bosne i Hercegovine edukuje u kongresnoj sali Koloseuma u gradu na Trebišnjici.


Fondacija AGORA kao glavni pokretač i inicijator ovog programa svjesna problematika i želja mladih u našoj zemlji aktivno radi na prilikama i mogućnostima u okviru preduzetništva ne toliko dugo ali već dovoljno uspješno.