GRAD SUNCA NAGRAĐEN ŠAMPIONSKIM PEHAROM ZA DOPRINOS I RAZVOJ TURIZMA U REPUPLICI SRPSKOJ

Na tradicionalnom 54. međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu gdje se okupilo više od 240 izlagača iz 10 zemalja, turistički kompleks “Grad Sunca” nagrađen je šampionskim peharom za vrhunski doprinos razvoju hotelijerstva i turizma u Republici Srpskoj.