Varoš čaršija

VAROŠ ČARŠIJA

Osmišljena da dočara tradicionalni način života naroda koji su živijeli i žive u Hercegovini, Varoš čaršija je mjesto na kojem će posjetioci moći da osjete autentičan hercegovački duh dok borave unutar njenih kapija. Sadržaj Varoš čaršije činiće Begova kuća, Knežev konak, kao i brojne zanatske radnje i prodavnice koje nude autohtone sorte hrane i pića.

GALERIJA